LinkedIn

Letošní ročník veletrhu pracovních příležitostí Kontakt 2021, který každoročně pořádá Univerzita Pardubice pro své studenty a absolventy, se bude konat v online verzi ve čtvrtek 25. března 2021 od 9:00 do 12:00 hodin. Kontakt 2021 je setkání zástupců firem z celé ČR se studenty Univerzity Pardubice s cílem umožnit absolventům univerzity (budoucím i současným) získat zaměstnání.

Budeme mít možnost se propojit se studenty formou krátkého online setkání v prostředí MS Teams. Prezentace OLTIS Group proběhne od 10:45 – 11:00 hodin.

Těšíme se na setkání se všemi potenciálními zájemci o spolupráci s naší firmou a rádi se pobavíme se o možnostech, které nabízíme.