LinkedIn

23.04.2019

Ve dnech 9. 4. a 23. 4. 2019 proběhly v prostorách naší společnosti v Olomouci kontrolní dny projektů řešených v rámci podprogramu INTER-EUREKA. Kontrolní dny se konají v případě, že celková doba řešení projektu přesahuje 24 měsíců, a to přibližně v polovině doby jeho řešení.
Kontrolní den proběhl u tří projektů, kterých řešení bylo zahájeno v roce 2017:

• ERIC Mobile – Evropské centrum informací z železniční nákladní přepravy pro mobilní zařízení,
• EPLOS – Evropský portál logistických služeb,
• OPTILOAD – Optimalizace nakládání objemného zboží a speciální techniky na otevřené nákladní železniční vozy.

Kontrolních dnů se zúčastnil zpravodaj projektu – člen OPO MŠMT, který byl předsedou kontrolní komise, členové kontrolní skupiny a oponenti, dále řešitelé a spoluřešitelé projektů.

Kontrolní komise, na základě předložené průběžné zprávy a s využitím posudků oponentů vyhodnotila průběžný stav řešení u všech projektů jako úspěšný. Kromě toho byl posouzen další postup řešení projektů a využití plánovaných finančních prostředků.

Všem zúčastněným patří poděkování za důkladnou přípravu, jak organizační, tak i administrativní, včetně přípravy všech požadovaných písemných podkladů, které byly na kontrolních dnech projednávány.