LinkedIn

Ve dnech 13.-14.5.2015 se v Radavě (Slovensko) uskutečnilo mezinárodní pracovní setkání zástupců železničních organizací zabývajících se přepravou mimořádných zásilek ze zemí V4. Organizátorem setkání bylo ŽSR – Odbor dopravy. Šlo o první mezinárodní setkání v tomto složení. Pozvání přijali zástupci SŽDC a ČD Cargo z České republiky, PKP PLK a PKP Cargo z Polska, MÁV z Maďarska a také pracovníci z OLTIS Group zabývající se aplikacemi MIMOZA a SYMOZA, které uživatelé v ČR a SR využívají při zajišťování přepravy mimořádných zásilek. Cílem setkání bylo projednání vzájemné spolupráce a komunikace při vydávání žádostí, povolení a souhlasů a také výměna zkušeností při zajišťování mezinárodních přeprav mimořádných zásilek. Součástí programu byla i prezentace funkcionality aplikačních software, které zúčastnění partneři aktuálně používají. Zástupci ŽSR a MÁV informovali o záměrech mezinárodní pracovní skupiny UIC v oblasti využívání tzv. PR kódů pro ohodnocování průchodnosti tratí. Na závěr Petr Kroča, ředitel pro výzkum, inovace a marketing společnosti OLTIS Group, představil zúčastněným projekt TREX a jeho možné využití pro podporu přeprav mimořádných zásilek v regionu V4.