LinkedIn

Ve dnech 19.-22. září 2023 se naše společnost zúčastnila 15. ročníku mezinárodního veletrhu TRAKO ve výstavním a kongresovém centru AMBEREXPO v Gdaňsku. Je tedy čas na malé shrnutí tohoto ročníku, jedné z největších událostí v oblasti železniční dopravy v Polsku a střední a východní Evropě, která pokaždé přiláká stovky vystavovatelů a tisíce návštěvníků.

Letošní veletrh byl skvělou příležitostí k průzkumu a získání informací o nových řešeních v železničním průmyslu, výměně zkušeností mezi lidmi spojenými s tímto odvětvím a navázání nových vztahů s dodavateli.

Zástupci OLTIS Group představili novinky v produktech a službách a nová IT řešení pro dopravní průmysl.

Velice děkujeme jak polským, tak zahraničním návštěvníkům za návštěvu našeho stánku a za četné a plodné diskuse. Počet setkání a především jejich atmosféra nás naplňuje do budoucna optimismem.

Brzy na viděnou na kongresu ve Visle.