LinkedIn

Na zasedání Prezidentského výboru UNIFE dne 21. ledna v Bruselu se stal ing. Miroslav Fukan, výkonný ředitel OLTIS Group oficiálně členem tohoto výboru. Bude tak po dobu 3 let usedat u jednacího stolu po boku prezidenta Bombardier Transportation (Lutz Bertling, předseda výboru), prezidenta Alstom Transport (Henri-Poupart-Lafarge), CEO Siemens Rail Systems (Jochen Eickholt) a dalších pěti členů výboru. Současně se ing. Fukan stal členem Strategické komise UNIFE a předsedou Komise UNIFE pro SME.

V rámci zmíněného zasedání se ing. Fukan jako člen Prezidentského výboru setkal s Komisařkou pro dopravu (Violeta Bulc) a Komisařkou pro regionální politiku (Corina Cretu). Na těchto jednáních byly diskutovány aktuální priority, problémy a strategické záměry evropského železničního průmyslu pro nejbližší volební období obou představitelek Evropské komise.

Ing. Fukan bude v rámci svého působení jako člen Prezidentského výboru UNIFE, člen Strategické komise UNIFE a jako předseda komise pro malé a střední firmy hájit zájmy firem železničního odvětví z oblasti střední a východní Evropy a prosazovat lepší přístup zejména k evropským nástrojům pro financování budování železniční infrastruktury a železničního výzkumu a inovací v rámci České republiky a celé Evropy. Hlavními prioritami z pohledu Evropské komise bude v následujícím období podpora malých a středních firem s důrazem na oblast dopravy, s cílem zvýšit jejich podíl na čerpání evropských prostředků pro železniční průmysl.

Zvolení ing. Fukana do těchto významných funkcí je výsledkem dlouhodobé systematické práce týmu OLTIS Group v železničním odvětví a aktivního působení v UNIFE, ERRAC, ERA/TSI a v rámci evropského železničního výzkumu a inovací. Konkrétním výsledkem je zapojení společnosti do projektů 7. Rámcového programu, Horizon 2020 a aktivní podíl na přípravné fázi Shift2Rail JTI.