LinkedIn

5.–8.12.2017
Ve dnech 5. – 8. 12. 2017 se v Praze konal 24. ročník „Inovace 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, pořádaný Asociací inovačního podnikání ČR. Akce měla tři části: mezinárodní sympozium, mezinárodní veletrh invencí a inovací a 22. ročník Ceny inovace roku 2017 pod záštitou prezidenta České republiky.
Naše skupina se zúčastnila soutěže „Cena Inovace roku 2017“ s produktem REAL-Bridge (Centrum informací pro euro-asijskou železniční přepravu) přihlášeným společností JERID. V rámci soutěže bylo letos hodnoceno celkem 14 produktů přihlašovatelů se sídlem v České republice. Cenu Inovace roku 2017 získala společnost ŠKODA MACHINE TOOL a.s., Plzeň za produkt „ Multifunkční pracoviště HCW 4 S s virtuálním modelem a VNCK simulací“.
Dne 7. 12. 2017, v rámci mezinárodního veletrhu invencí a inovací, v sekci Mezinárodní spolupráce ve VaVal – programy EUREKA a Eurostars vystoupil ing. Petr Kroča, ředitel pro výzkum a inovace společnosti OLTIS Group s prezentací „Practical Use of Funding Instruments“, ve které mimo jiné představil také mezinárodně úspěšné projektové výsledky naší společnosti v rámci programů EUREKA, Horizont 2020 a CEF. Pan Kroča se rovněž zúčastnil následné panelové diskuze s názvem „Jak připravit a předložit úspěšný projekt EUREKA a Eurostars“, ve které vystoupili také národní koordinátoři programů EUREKA a Eurostars z ČR, Maďarska a Španělska.