LinkedIn

Společnost OLTIS Group se zapojila do největší mezinárodní aktivity UNIFE – projektu SHIFT2RAIL navázaného na nový program výzkumu a inovací EU – HORIZON 2020, který prochází transformací do JTI –  Joint Technology Initiative. Cílem této iniciativy je implementace evropských cílů 2020 pro inteligentní, udržitelný a vyvážený růst všech dopravních oborů. Projekt SHIFT2RAIL je zaměřen na rozvoj železniční dopravy pomocí postupných inovací dopravních prostředků, nákladní dopravy, systémů pro řízení dopravy a železniční infrastruktury. Více o projektu ZDE.

V únoru 2013 se podpisem Memoranda o Porozumění pro členy UNIFE  stal OLTIS Group a. s. zakládajícím přidruženým členem SHIFT2RAIL. Zapojí se v rámci pracovních balíčků – IT řešení pro snadno dostupnou osobní přepravu na železnici (IP 4) a Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu (IP5).

Svým zapojením do tohoto projektu má OLTIS Group příležitost se nejen podílet na budování budoucí podoby železničních technologií, ale může také získávat velice čerstvé informace o trendech, připravovaných nařízeních či chystaných změnách v legislativě. To pak samozřejmě přenáší do produktů a služeb pro své zákazníky.