LinkedIn

Dne 15. října 2013 uspořádala společnost OLTIS Slovakia za významné podpory UNIFE a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislavě v hotelu HN Gate One seminář, na kterém byla představena iniciativa Evropské komise s názvem SHIFT²RAIL a její význam pro slovenské železniční podniky.

Informativní setkání, na kterém se zúčastnili zástupci slovenských železničních podniků, výzkumných dopravních institucí, železničních dopravců a železničních průmyslových podniků, otevřel svým proslovem ředitel sekce železniční dopravy a drah MDVRV, Ing. Jiří Kubáček CSc. Samotný program byl poté představen generálním manažerem Asociace evropského železničního průmyslu UNIFE, panem Massimem Marianeschim. Prezentaci doplnil koordinátor výzkumných projektů OLTIS Group ing. Petr Kroča, který představil dosavadní zkušenosti se zapojením se holdingu OLTIS do SHIFT²RAIL i konkrétní kroky potřebné podpory ze strany slovenských představitelů a možnosti zapojení se dalších slovenských firem.

SHIFT²RAIL jako součást programu „Horizon2020″ je první evropskou železniční „společnou technologickou iniciativou“ (JTI) usilující o projekty zaměřené na výzkum a inovace a tržně orientovaná řešení urychlením integrace nových a vyspělých technologií do inovativních řešení pro železniční dopravu. Jeho cílem je podporovat konkurenceschopnost evropského železničního průmyslu a prostřednictvím výzkumu a inovací vytvořit potřebné technologie k dokončení Jednotného evropského železničního prostoru (SERA).

Projekty budou realizované v období 2015-2020 v celkové hodnotě 1,15 miliard Eur, z čeho budou moci čerpat dotace i slovenské firmy. V návrhu SHIFT²RAIL je definovaná alokace nejméně čtvrtiny celkového rozpočtu pro malé a střední podniky a výzkumná centra a s tím spojená příležitost stát se klíčovými hráči v této rozsáhlé iniciativě Evropské unie.

Společnost OLTIS Group byla v srpnu 2013 přijata jako jeden ze zakládajících členů SHIFT2RAIL, kteří se zavázali poskytnout vlastní zdroje (finanční, lidské a technické) po dobu celého trvání projektu s cílem dosáhnout plánované cíle SHIFT²RAIL.