LinkedIn

28.11.2018

Internetové noviny „Logistický monitor“ připravují VII. ročník mezinárodní vědecké konference LOGISTIKA – EKONOMIKA – PRAXE 2018, kterou bude hostit dne 28. listopadu VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY v Přerově.

Konference bude zaměřena na prezentaci znalostí a zkušeností z oblasti ekonomiky, dopravy, logistiky a na budování spolupráce mezi univerzitními a výzkumnými pracovišti a podniky z praxe.

Jménem společnosti OLTIS Group přednese prezentaci na téma „Efektivní řízení silniční nákladní dopravy“ pan Radomír Bača.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE
A. SEKCE logistického ŘÍZENÍ
Aktuální požadavky na strategické, taktické a operativní řešení logistických systémů
Trendy v řízení logistických a dodavatelských řetězců
Metody a nástroje logistického rozhodování, analýza, modelování a projekce logistických systémů
Měření kvality a výkonnosti logistických procesů, logistický controlling
Informační systémy a technologie v logistice

B. SEKCE DOPRAVA A EKONOMIKA DOPRAVY
Dopravní infrastruktura, integrované dopravní systémy
Progresivní systémy řízení dopravy, analýza, modelování a optimalizaci dopravních systémů
Trendy v identifikaci zboží pro logistické systémy
Bezpečnost a spolehlivost dopravních systémů
Ekonomika dopravy a konkurenční prostředí