LinkedIn

 

Dne 8. července členské země EU oficiálně schválily dopravní projekty, které získají 6,7 miliardy Eur z fondu nástroje pro propojení Evropy (CEF). Příjemci z členských zemí způsobilých čerpat prostředky z Fondu soudržnosti obdrží až 85 % podpory financování svých projektů.

Ze 427 návrhů projektů bylo vybráno 195, které významně přispějí k digitalizaci a dekarbonizaci dopravy. Mezi tyto úspěšné projekty se zařadil i projekt společnosti OLTIS Group „Implementace TSI TAF u soukromých železničních dopravců“ s rozpočtem 1,1 mil. Eur, v rámci kterého proběhne v letech 2017–2019 implementace u deseti nákladních železničních dopravců v ČR a na Slovensku.

Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci standardů pro datovou výměnu v souladu s Nařízením o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě (TSI TAF) do informačních systémů, které využívají železniční dopravci pro plánování a operativní zajištění své činnosti. Požadavek TSI TAF vyžaduje, aby stávající funkce byly rozšířeny o komunikaci s manažery infrastruktury, spolupracujícími dopravci a držiteli vozů.

Projekt si klade za cíl pomoci soukromým dopravcům, kteří dosud nepoužívali komplexní systémy provozované u velkých či národních dopravců, ale kteří musejí nyní splnit požadavky z hlediska komplexnosti požadovaných funkcí. Projekt umožní nasadit těmto soukromým dopravcům k dosažení plné interoperability méně nákladné, ale stejně komplexní řešení, jaká mají velcí národní dopravci.