LinkedIn

Ve dnech 4. a 5. října se uskutečnilo tradiční setkání uživatelů našich produktů. Primárním cílem akce je kontakt s přímými uživateli našich aplikací, sběr připomínek a námětů k našim aplikacím a v neposlední řadě také průzkum spokojenosti našich zákazníků.

Mezi našimi zákazníky se tato akce těší značné oblibě, o čemž svědčí každoroční hojná účast. Celkem se letos v obou sekcích zúčastnilo 57 uživatelů z 25 firem, přičemž většina účastníků hodnotila úroveň odborných přednášek velice kladně.

Po skončení odborné části semináře následoval společenský večer, jehož součástí byl raut a bowlingový turnaj jednotlivců. Druhý den jsme pro účastníky setkání zorganizovali exkurzi v litovelském pivovaru spojenou s ochutnávkou různých druhů litovelského piva.

Děkujeme všem účastníkům za výbornou atmosféru a těšíme se na setkání při dalším ročníku semináře pro uživatele aplikací JERID a OLTIS Group.