LinkedIn

Článek kolegyně, Ing. Petry Juránkové, Ph. D., který vyšel ve sborníku mezinárodní vědecké konference „Horizonty železniční dopravy 2020“  si klade za cíl představit MaaS (Mobility-as-a-Service = Mobilita jako služba) jak z obecného hlediska, tak také z hlediska její implementace v prostředí mezinárodních výzkumných projektů. Konkrétně se jedná o projekt Shift2MaaS (v rámci programu Shift2Rail), ve kterém je OLTIS Group vedoucím pracovního balíčku, který se zabývá podporou a organizací pilotních ukázek. Obecně platí, že projekty Shift2Rail v současné době pro poskytovatele dopravních služeb a cestující vyvíjejí technologie a nástroje, které lze použít v aplikacích MaaS, a měly by urychlit zavádění těchto nových MaaS schémat. V hlavní části článek popisuje náplň projektu Shift2MaaS, tedy zejména pilotní řešení ve všech ukázkových lokalitách, tj. Lisabon, Málaga a středovýchodní koridor.

OLTIS Group, v rámci projektu Shift2MaaS, jehož je partnerem, společně s KORDIS JMK organizuje v České republice pilot, který má za cíl otestovat v reálném provozu vyvíjené řešení, které je představováno aplikací Travel Companion. Za tím účelem úspěšně proběhl 19. dubna 2021 „On-line pilot“ s 22 testery, kteří v období 20. – 30. dubna 2021 používají tuto aplikaci při svých běžných cestách. Ve stejném rozsahu probíhá také pilot v Německu, s jehož přípravou a organizací zaměstnanci OLTIS Group pomáhají.

Článek v PDF zde
Odkaz na sborník  zde