LinkedIn

Ve dnech 20.–24. dubna 2015 proběhlo v Praze 30. zasedání Konference generálních ředitelů Organizace pro spolupráci železnic (OSŽD). OLTIS Group je od roku 2004 asociovaným členem OSŽD, v Praze byl jednám z hlavních partnerů této akce a prezentoval se prostřednictvím výstavního stánku u vstupu do jednacího sálu Konference. Ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group ing. Petr Kroča vystoupil během hlavního jednání, představil aktuální možnosti zapojení železnic OSŽD do evropského železničního výzkumu a inovací a také seznámil s některými výsledky výzkumných projektů v oblasti informačních systémů. Právě přiblížení železničního výzkumu členů OSŽD a zemí Evropské unie a uplatnění výsledků v železniční praxi bude jednou ze stěžejních aktivit pro nejbližší období.

 

Nov-OSZD-3    Nov-OSZD-2

Nov-OSZD-1    Nov-OSZD-4