LinkedIn

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 3. září ve věku 53 let nás po těžké nemoci navždy opustil vrcholný manažer firmy OLTIS Group, náš dlouholetý kolega, velký člověk, kamarád
PETR KROČA.

Nikdy nezapomeneme a děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal.