LinkedIn

Vzhledem k negativnímu vývoji epidemie COVID-19 SARS 2 a prodlužujícím se opatřením a omezením nutným k boji proti epidemii, jsme byli nuceni učinit pro nás velice obtížné rozhodnutí a zrušit konání konference SYSTEMY KOLEJOWE | FORUM INTERMODALNE ve dnech 23. – 25. června 2021.

Rádi bychom Vás informovali, že v současné době projednáváme s vedením hotelu Stok nový termín.  Předběžně předpokládáme, že se konference bude konat ve dnech 02. – 04. března 2022. O dalším postupu a aktuálním dění Vás budeme informovat. Doufáme, že setkání v roce 2022 proběhne již v běžném režimu.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a těšíme se na shledanou v roce 2022.

Organizační tým SK | FI 2022