LinkedIn

KONFERENCE pořádána POLSKÝM SDRUŽENÍM SILNIČNÍCH DOPRAVCŮ „GALICJA“ /Tęgoborze, 5-6.9.2014

Tęgoborze, Hotel ** Litwiński

Podzimní setkání v Tęgoborzi má své stálé místo v kalendáři akcí pro silniční dopravce z jižního Polska. To letošní bylo spojeno s oslavou desátého výročí vzniku pořadatele – Polského sdružení silničních dopravců „Galicja“.

ŽHAVÉ TÉMA – obnovování licencí pro dopravce

Tématem, které se prolínalo celou konferencí, byla otázka obnovování licencí pro dopravce, dlouhá čekací doba a s ní spojené následky pro dopravce. Tomuto tématu byly věnovány až dva příspěvky, např. přednáška ředitele sdružení Galicja – Macieje Wrońsého „Finanční záruky jakožto podmínka pro obdržení licence“. Mezi pozvanými hosty byl i dr. Paweł Lesiak z varšavské ekonomické Szkoły Główné Handlowé, který zahájil konferenci referátem o přínosech silniční přepravy nákladů pro společnost a ekonomiku.

Konference se zúčastnili i poslanec Andrzej Gut-Mostowy a senátor Stanisław Kogut. Ten vytknul polské vládě podceňování úlohy silniční dopravy pro ekonomiku a vyzýval k spravedlivému jednání s dopravci – daňovými poplatníky. Andrzej Bogdanowicz z Ministerstva infrastruktury a rozvoje také informoval o tom, že polské dopravní společnosti opanovaly německý dopravní trh. Bohužel však mají špatnou pověst – částečně kvůli špatnému stavu vozového parku.  Setkání se zúčastnili také zástupci ukrajinských dopravců.

Účastníci se mohli seznámit s nejnovější nabídkou firem: VOLVO, SCANIA, MAN, RENAULT TRUCKS, MERCEDES, DAF, jejichž tahače byly vystaveny v hotelu Litwiński.

Společnost OLTIS Polska byla poprvé partnerem této akce. Konference byla vítanou příležitostí pro zajímavé debaty, navázání nových kontaktů a domluvu prezentace našich systémů pro zainteresované společnosti.

Děkujeme všem účastníkům za návštěvu našeho stánku.

122515 (2)10 let polské dopravy v Evropské unii 1125034125034