LinkedIn

Ve dnech 23. – 26. září 2014 se v Berlíně konal již desátý ročník největšího evropského veletrhu dopravních technologií InnoTrans 2014. Tohoto veletrhu se již tradičně zúčastnily jako vystavovatelé i společnosti sdružené ve skupině OLTIS Group, jejichž společná expozice se nalézala v hale 4.1, stánek 306. Nacházeli jsme tak ve společnosti předních dodavatelů železničního průmyslu jako Hacon, Huawei, Kapsch a dalších.

Účast na veletrhu pro nás byla velkým přínosem, jak po stránce obchodní i odborné. Důkazem toho je množství schůzek, které naši zástupci absolvovali se stávajícími i potencionálními zákazníky, partnery z akademické sféry a mezinárodními organizacemi.

Po odborné stránce bylo obrovským obohacením především seznámení s aktuálními trendy vývoje na evropských kolejích, s významnými konkurenty v oblasti informačních technologií pro dopravu a také se špičkovým vývojem ve sféře kolejových vozidel.

S velkým ohlasem se setkala informace o zapojení společnosti OLTIS Group do společné technologické iniciativy SHIFT²RAIL, která byla schválena nařízením Rady (EU) č. 642/2014 v červnu tohoto roku a v jejímž rámci bude v období let 2015–2020 společně s Evropskou komisí vynaloženo 920 mil. EUR na železniční výzkum a inovace.

Tématu SHIFT²RAIL bude také věnována podstatná část mezinárodní konference věnované rozvoji nových technologií v železniční nákladní dopravě IRFC (International Rail Freight Conference) a současně problematice železničního výzkumu a inovací ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference), kterou společnost OLTIS Group pořádá 18-20. března 2015 v Praze.