LinkedIn

Zástupci OLTIS Group se zúčastnili akce z cyklu „Lunch s Kurierem“, jejímž hlavním tématem byla „Modernizace a údržba železniční infrastruktury pro potřeby armády“. Mezi pozvanými hosty byli zástupci polského ministerstva obrany, PKP PLK a vysokých vojenských škol.

Na jednání byla diskutována především následující témata:
– investice do údržby klíčové železniční infrastruktury svázané s obrannými potřebami
– standardy modernizačních prací
– vojenské vlečky – modernizace, možnosti komerčního využití

S příspěvkem na téma vojenských vleček vystoupil plukovník Slawomir Lazarek – velitel vojenského úřadu pro přepravu a pohyb vojsk a údržby železniční vojenské infrastruktury. Vystoupení zástupce OLTIS Group, Ing. Radima Kuděly, bylo věnováno problematice vojenských přeprav v ČR a zkušenostem holdingu s vývojem informačních systémů pro vojsko. Pan Kuděla představil zejména informační systémy jako Kniha schémat při vojenských přepravách a systémy pro sledování vojenských a zvláštních přeprav.

Setkání proběhlo 27. srpna 2014 ve Varšavě. Pořadatelem akce byl časopis „Kurier kolejowy“.

Lunch s Kurierem