LinkedIn

Ve dnech 21.‒25. září 2009 se konal 16. světový ITS (Intelligent Transport System & Services) kongres ve Stockholmu. OLTIS Group, zastoupená svou dceřinou společností JERID, se prezentovala příspěvkem v technické sekci zaměřené na efektivnost přeprav na dlouhé vzdálenosti s podtitulem 4 přepravní módy, 4 různé pohledy.

Společnost JERID v této sekci představovala zástupce železniční přepravy, další 3 přednášející reprezentovali lodní a kamionovou dopravu. Příspěvek na téma sledování železničních vozů v Evropě a Asii s podporou projektů E-RailMap a ERWIN vyvolal zájem účastníků o tuto problematiku v následné panelové diskusi. V ní se všichni zúčastnění shodli na tom, že v Evropě chybí systém, který by bylo možné využívat pro efektivní plánování přepravy s využitím všech 4 transportních módů (železnice, silnice, letadla, lodě).

Této významné události se zúčastnilo více než 8000 účastníků z 60 zemí světa. Více informací o kongresu naleznete na webové stránce http://www.itsworldcongress.com/.