LinkedIn

Díky členství v mezinárodní organizaci OPTA (Open Telematics Alliance) byla společnost OLTIS Group přizvána k účasti na 4. mezinárodní železniční telematické konferenci 2010 (4th International Railway Telematics Conference 2010), která se konala na konci března v Berlíně.

Naši skupinu letos zastupoval s aktivním příspěvkem Ing. Mgr. David Krásenský, který představil řešení IS ÚDIV a systém inteligentního monitoringu nákladních vozů SIMON.

Téma tak bylo v souladu s celkovým tematickým zaměřením letošního ročníku konference – aplikace telematických řešení pro zvyšování efektivity a snižování nákladů na železniční nákladní dopravu. Ostatní příspěvky i neformální diskuse se soustřeďovaly na otázky implementace TAF TSI, na ekonomicky efektivní řešení pro nákladní dopravu a na technická řešení pro kolejová vozidla a dopravní cestu.