LinkedIn

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ve dnech 11.-12. února 2010 pořádala pátou mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Teorie a praxe v dopravě“, s jednacím jazykem anglickým (5th International Scientific Conference – Theoretical and Practical Issues in Transport).

Záběr konference byl velmi široký, od silniční dopravy až po leteckou, od modelování poptávky po dopravě až po technická zařízení infrastruktury.

Praktické téma představil za společnost OLTIS Group Ing. Mgr. David Krásenský, který ve svém příspěvku představil IS ÚDIV jako nástroj pro podporu efektivního hospodaření s vozovým parkem nákladního dopravce. Kromě odborného obsahu jsme ke zdárnému chodu konference přispěli také jako sponzoři. Další ročník konference je plánován na rok 2013.