LinkedIn

Ve dnech 3. – 4. září 2015 se v Pardubicích konala Dopravní konference 2015 a VI. Mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“.

Dopolední část prvního dne konference patřila plenárnímu zasedání a úvodním řečníkům, mezi kterými byli hosté z Polska, Srbska, Německa a také z Bruselu, ovšem v podání českého zástupce Libora Lochmana, výkonného ředitele CER – Společenství evropských železničních společností. V rámci odpolední sekce si mohli účastníci zvolit jednu ze dvou variant. Ta první pokračovala v místě konání plenárního zasedání a posluchači se zde mohli seznámit s nejnovějšími trendy a vědeckými poznatky z oblasti dopravy a možností jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy.

Druhá varianta nabízela zúčastněným možnost seznámit se s nově vybudovaným Výukovým a výzkumným centrem v dopravě. Odborníci – zaměstnanci zmíněného centra – vysvětlili, ukázali a v mnohých případech také prakticky předvedli, jak fungují jednotlivá pracoviště. Největší atrakcí byla pro návštěvníky možnost svézt se unikátním vozítkem, které je výsledkem několika diplomových a dizertačních prací, které nabízelo neopakovatelný zážitek z jízdy zejména pak pro ty, kteří se dokonce odvážili neobvyklý dopravní prostředek sami řídit.

Letošní konference byla výjimečná tím, že byla pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. V podvečerních hodinách proto proběhlo slavnostní odhalení busty Jana Pernera ve foyer Dopravní fakulty pardubické univerzity. Autorem bronzové busty o rozměrech 62×62×40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, kterému by nikdo netipoval úctyhodných 91 let.

Druhý den probíhala konference ve třech paralelních sekcích:

  • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,
  • Dopravní prostředky a infrastruktura,
  • Historie dopravy.

 

OLTIS Group měl své zastoupení v sekci technologie a management v dopravě a telekomunikacích, kde obohatila program Alena Loudová se svou přednáškou „Příležitosti financování evropského železničního výzkumu a příklady úspěšných projektů“.

Společnost OLTIS Group se letos stala jedním z partnerů konference, kteří přispěli jak na konferenci samotnou, tak na bustu Jana Pernera, jejíž odhalení bylo součástí konference.

 

Dopravní konference 01    Dopravní konference 02

Dopravní konference 03    Dopravní konference 04

Dopravní konference 05    Dopravní konference 06

Dopravní konference 07    Dopravní konference 08