LinkedIn

V Bruselu se 13. října 2015 uskutečnil Parlamentní večer na téma „Zachování vedoucího postavení průmyslu: podpora inovace a konkurenceschopnosti evropských železničních výrobců“. Této akce na vysoké úrovni pořádané Hessenské vládou, UNIFE (Evropská železniční Industry Association) a za podpory poslankyně EP, paní Martiny Werner (ITRE), se zúčastnilo více než 200 osob. Dialog se vztahoval k tomu, jak nejlépe udržet vedoucí postavení tohoto strategického evropského průmyslu ve světě globálního trhu pro železniční dodávky. Vzhledem ke zvýšené konkurenci přicházející z Asie, je zřejmé, že evropský železniční dodavatelský průmysl bude muset spolupracovat s lídry EU, aby posílil svou globální konkurenceschopnost a zajistil spravedlivé tržní podmínky pro své výrobky jak na domácím evropském trhu, tak i na světovém.

Po úvodních prezentacích se společně s předsedou UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu) Lutzem Bertlingem a dalšími významnými, níže uvedenými osobnostmi evropského železničního světa, zúčastnil panelové diskuze i výkonný ředitel OLTIS Group, pan Miroslav Fukan.

Účastníci panelové diskuze:
Olivier Onidi, ředitel European Mobility Network, DG-MOVE, Evropská komise
Lutz Bertling, prezident, Bombardier Transportation; předseda UNIFE
Miroslav Fukan, výkonný ředitel, Oltis Group, předseda UNIFE SME Committee
Johannes Hauber, předseda pracovní skupiny pro výrobu železničních zařízení, European Trade Union IndustriAll
Didier Herbert, ředitel (úřadující), Konkurenceschopnost a evropský semestr, DG-GROW, Evropská komise

Dr. Lutz Bertling, předseda UNIFE a prezident Bombardier Transportation, poskytl přehled o železničním dodavatelském průmyslu a zdůraznil jeho význam pro evropské hospodářství, stejně jako konkurenční hrozby, kterým čelí a dodal: „S historií více než 175 let je dodavatelský železniční průmysl páteří evropské industrializace a ekonomického rozvoje. Je jedním ze základů evropské integrace prostřednictvím spojení evropských států a občanů způsobem šetrným k životnímu prostředí. Dnes je náš průmysl dynamičtější, inovativní a důležitý pro evropské hospodářství více, než kdy předtím. Jsme nyní v klíčovém okamžiku, kdy průmyslová konkurence z Asie a zejména Číny a Japonska, je stále intenzivnější. UNIFE zejména vítá rozhodnutí výboru ITRE Evropského parlamentu připravit oficiální usnesení o konkurenceschopnosti evropských železničních výrobců. “

Paní Martina Werner, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodaj pro usnesení výboru ITRE o konkurenceschopnosti evropského železničního dodavatelského průmyslu, uvedla: „Pokud chceme zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost železničního dodavatelského průmyslu, musíme myslet více evropsky. To se týká všech aktérů: podniků, operátorů, politiků. Měli bychom se soustředit na investice do udržitelných a interoperabilních technologií, jakož i do železniční infrastruktury a na spolupráci zúčastněných stran, kde má spolupráce přidanou hodnotu.“

Očekává se, že usnesení bude vypracováno do konce roku 2015 a zástupci evropského železničního průmyslu doufají, že k přijetí usnesení dojde v Evropském parlamentu v průběhu prvního pololetí roku 2016.

Celkově evropský železniční průmysl zaměstnává více než 400.000 lidí po celé Evropě. S celkovým obratem ve výši 47 miliard Euro představuje toto odvětví v současné době 46 % světového trhu železniční produkce, díky svému postavení jako exportně orientovaný průmysl se silným domácím trhem, ale také díky svému zaměření na inovace.