LinkedIn

Generální ředitel pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) João Aguiar Machado jmenoval OLTIS Group a jeho zástupce ing. Petra Kroču, ředitele pro výzkum a inovace, členem „Digital Transport and Logistics Forum“ (DTLF), které bude pomáhat Evropské komisi rozvíjet digitalizaci nákladní dopravy a logistiky.

Toto jmenování je platné do roku 2018.

Komise se rozhodla zřídit toto fórum svým Rozhodnutím C(2015) 2259 ze dne 9. dubna 2015. Jeho uplatnění bude zaměřeno na nákladní dopravu a logistiku, s přihlédnutím k interakcím se systémy řízení dopravy. Fórum bude příležitostí pro národní koordinátory, podnikatelské subjekty, odborníky a tvůrce legislativy diskutovat řadu otázek, které se zaměří zejména na:

a) oblasti, kde existují selhání trhu, která by měla být napravena akcí na evropské úrovni,

b) doporučení pro opatření na úrovni EU, která jsou schopna řešit tyto problémy (rozsah a přidaná hodnota),

c) způsoby, jak dál budovat a rozvíjet četné stávající projekty a osvědčené postupy, šíření znalostí, jakož i nad rámec, pokud jde o technické práce tam, kde bude potřeba.