LinkedIn

Evropská rada dne 16. 6. 2014 přijala nařízení ustavující společný podnik s názvem Shift2Rail, který představuje partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nový subjekt bude řídit program pro výzkum a inovace na podporu rozvoje lepších železničních služeb v Evropě. Sídlo společného podniku je v Bruselu, oficiálně bude založen na začátku července a očekává se, že skutečný provoz odstartuje na začátku roku 2015.

Shift2Rail si klade za cíl zdvojnásobit kapacitu železničního dopravního systému, snížit náklady jeho životního cyklu o 50% a snížit nespolehlivost a zpoždění o 50%.

Očekává se, že inovativní technologie a řešení, které budou vyvinuty, demonstrovány a ověřeny v rámci Shift2Rail, podpoří konkurenceschopnost železničního sektoru v Evropské unii ve vztahu k jiným druhům dopravy a zahraniční konkurenci, jakož i pomohou vytvořit pracovní místa a zvýšit export.

Nový podnik bude řídit veškeré výzkumné a inovační činnosti zaměřené na železnici, které budou spolufinancovány Evropskou unií. Bude aktivně podporovat zapojení všech zúčastněných stran, včetně, např. výrobců železniční techniky, cestujících a nákladních sdružení, a příslušné vědecké komunity.

Shift2Rail bude zřízena Evropskou unií a osmi partnery z průmyslu, kterými jsou: Alstom, Ansaldo, Bombardier, Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles, Network Rail, Siemens, Thales a Trafikverket. Přidružení členové budou vybráni na základě otevřené výzvy k členství.

Společnost OLTIS Group byla v roce 2013 přijata jako jeden ze zakládajících přidružených členů SHIFT2RAIL. Zapojí se v rámci pracovních balíčků – IT řešení pro snadno dostupnou osobní přepravu na železnici (IP 4) a Technologie pro udržitelnou a atraktivní evropskou nákladní dopravu (IP5).

Svým zapojením do tohoto projektu má OLTIS Group příležitost se nejen podílet na budování budoucí podoby železničních technologií, ale může také získávat velice čerstvé informace o trendech, připravovaných nařízeních či chystaných změnách v legislativě. To pak samozřejmě přenáší do produktů a služeb pro své zákazníky.