LinkedIn

Výroční ceny ACRI se letos jako tradičně udílely po skončení Žofínského fóra věnovaného aktuálním problémům české i evropské železnice. Jednou z oceněných se stala také společnost OLTIS Group, která získala cenu v kategorii Akce roku za úspěšné zorganizování konference IRFC 2013 (International Rail Freight Conference).

Tato akce výrazně přispěla k posílení mezinárodní spolupráce a rozvoji železničního průmyslu a byla zcela unikátní díky významu a účasti nejvyšších představitelů nejvýznamnějších mezinárodních železničních organizací a železničních podniků. Jednou z doprovodných akcí této konference bylo Euroasijské železniční fórum, kterého se zúčastnil například prezident Ruských železnic Vladimír Jakunin a nejvyšší představitelé evropských železničních asociací UIC, UNIFE či CER.

Výročními cenami ACRI jsou oceňovány nové výrobky, inovativní řešení či nevšední události.
Za sedm let existence Výročních cen ACRI se oceněním může pyšnit celá řada českých firem z oblasti železničního průmyslu. Podle Marie Vopálenské je posláním cen také podpořit český železniční průmysl s více než 200letou tradicí, který v posledním období prošel složitým procesem revitalizace a dnes opět zaujímá své důležité postavení v české ekonomice.

Prestižní ocenění uděluje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Partnery jsou České dráhy, a.s. Správa železniční a dopravní cesty, s.o. ČD Cargo, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Mediálními partnery pak jsou Dopravní noviny, Železničář, ČD pro vás a Ekonomicko-technická revue Doprava.

Akce roku 2013 1    Akce roku 2013 2

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích

Infrastruktura
Výzkumný ústav železniční, a.s. – Celková modernizace Zkušebního centra VUZ Velim

Kolejová vozidla pro železnici 
CZ LOKO, a.s. – Montážní vůz pro údržbu a opravy trakčního vedení MVTV 2.2

Kolejová vozidla pro městskou hromadnou dopravu
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. – Souprava metra „NěVa“

Signalizační, zabezpečovací a telekomunikační systémy
První Signální a.s. – zabezpečovací systém MODEST-GEMINI

Komponenty
BORCAD CZ, s.r.o. – Regionální sedadlo Regio+NG

Inovátor roku
VÚKV a.s. – Zkoušky crashové odolnosti kolejových vozidel

Akce roku
OLTIS Group – Mezinárodní konference IRFC 2013 a Euroasijské železniční fórum

Osobnost roku
Ing. Danuše Marusičová (ACRI) – za přínos pro technickou normalizaci