LinkedIn

Přes 300 účastníků z více než 30 různých zemí se zúčastnilo druhého ročníku Global Rail Freight Conference (GRFC), která se konala 6.‒7. července 2010 v Petrohradu, v Rusku. Konference, kterou společně uspořádali Mezinárodní unie železnic (UIC) a Ruské dráhy (RŽD), se zúčastnila i společnost OLTIS Group.

Mezi účastníky nechyběli zejména představitelé železničních společností, ale také zástupci logistických operátorů, mezinárodních institucí a ministerstev dopravy.

Řada prezentací byla zaměřena na přepravy po železnici mezi Evropou a Asií prostřednictvím různých koridorů (přes Rusko, Kazachstán, Mongolsko, Írán), prezentovány byly i přepravy v rámci australského nebo amerického kontinentu, přepravy z Japonska či podpora elektronického průvodního listu CIM/SMGS.

Konference přinesla řadu zajímavých kontaktů, které lze využít při přípravě konference IRFC 2011, kterou pořádá naše organizace. Během jednání s přítomnými zástupci firem byly zúčastněné firmy oslovovány s nabídkou účasti jako přednášející, partneři, vystavovatelé, sponzoři nebo účastníci. Rovněž získané informace jsou pro naši skupinu prakticky využitelné.