LinkedIn

Tato odborná konference se zaměřila na konkrétní faktory, které v nejbližší době ovlivní podnikatelské prostředí v souvislosti s implementací podmínek evropské strategie Green Deal. Jejím cílem je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. To je pro většinu z nás synonymem zcela zásadní konkurenční překážky, kterou si jako Evropané před sebe vědomě klademe. Ambicí této strategie je totiž zcela změnit současnou podobu automobilového průmyslu, energetiky, stavebnictví, letecké a námořní dopravy i zemědělství.

Příspěvek Jana Kulhánka, ředitele Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Branch společnosti ČSOB Leasing nabídl účastníkům představu toho, jak složité bude v blízké budoucnosti financovat aktivity, jež nereflektují přísné evropské environmentální standardy. Současně příspěvky společností GS1 Czech Republic a ROSSMANN představily možné cesty dosahování stanovených cílů metodou postupného zlepšování a inovací.

Vystoupení odborníka na evropskou legislativu Ondřeje Krutílka, generálního tajemníka sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěcha Hromíře, pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu Jana Bezděkovského nebo environmentálního advokáta společnosti Deloitte Filipa Hlouška v panelové diskuzi s názvem Jak přežít Green Deal zřetelně akcentovala nutnost bezodkladných změn ve strategiích všech firem, které nechtějí v nejbližších letech ztratit svoji konkurenceschopnost na evropském trhu. Cílem je systémově směřovat k takovým formám podnikání, které umožní dosahovat postupného snižování negativních efektů na životní prostředí.

Více informací: https://www.reliant.eu/technologicka/