LinkedIn

Dne 28. 9. 2009 proběhl na hradě Šternberk III. benefiční koncert Charity ve Šternberku, jejíž činnost naše společnost sponzoruje. Program benefičního koncertu se zaměřil na seznámení s činností Charity a na její působení během roku 2008, na poděkování jejím zaměstnancům i sponzorům, bez kterých by tato nezisková organizace nemohla fungovat. Společnost OLTIS Group byla jako hlavní sponzor odměněna dárkem, který vyrobili klienti Charity. Kulturní část programu vyplnila hudba, zpěv a recitace oblíbených básní herečky Hany Maciuchové, která byla jako rodačka ze Šternberka čestným hostem. Je dobře, že mezi námi žijí lidé s otevřeným srdcem a že je společnost OLTIS Group podporuje a pomáhá jim v jejich práci.

Pro více informací navštivte také stránky Charity Šternberk: http://www.sternberk.caritas.cz/index.php?nid=3159&lid=CZ&oid=1202468