LinkedIn

V letošním roce podstoupila společnost CID International tzv. re-enrollment v rámci partnerského programu společnosti Microsoft. To v podstatě znamená projít znovu celý certifikační proces. Společnost CID International tento úkol zvládla na výbornou. Proto se může i nadále pyšnit titulem Microsoft Gold Certified Partner a minimálně pro další dva roky čerpat výhody spojené s partnerským programem.

K partnerskému programu společnosti Microsoft přistoupil CID International před dvěma lety. Microsoft nám tak poskytuje řadu výhod, které nám usnadňují naši práci. Jedná se především o velice úzkou a operativní komunikaci se zástupci Microsoftu jak na obchodní a marketingové úrovni, tak na úrovni technické. Máme nejen lepší přístup k řešení technických dotazů vztahujících se k produktům Microsoft, ale i možnost konzultací. Naše společnost má přiděleného vlastního manažera na straně Microsoft, což je výsada, kterou Microsoft uděluje pouze dvanácti ze svého pohledu nejvýznamnějším „vývojářským“ společnostem v rámci České republiky.