LinkedIn

V listopadu letošního roku se opět konal InnoRail, maďarský železniční veletrh a konference v Budapešti. Podobně jako při předchozích příležitostech se jej i tentokrát zúčastnila společnost OLTIS Group.

Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 skrývalo v sobě uspořádání události v letošním roce pro organizátory množství výzev. Přesto jsme se zúčastnili akce s výbornou atmosférou a se spoustou užitečných a zajímavých přednášek.

Témata konferenčních přednášek navazovala na témata předešlých událostí, přednášky byly rozděleny do více sekcí. Mezi důležitými tématy se nacházely zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, nové železniční informační technologie nebo zvyšování využívání evropské železniční infrastruktury.

Velký důraz byl kladen kromě konferenčních přednášek i na prezentaci vystavovatelů – dodavatelů železničního sektoru, proto návštěvníci mohli navštívit stánky vybudované na vysoké úrovni. OLTIS Group se zúčastnil s vlastním stánkem, ve kterém probíhala řada jednání, a který navštívil mimo jiné i maďarský státní tajemník pro dopravní politiku pan Dr. László Mosóczi.