LinkedIn

Dne 9. prosince 2021 se konala v Budapešti konference a výstava spedice a zasilatelství Szállítmányozás 2021, které se stejně jako v předchozích letech zúčastnili i naši kolegové z OLTIS Hungaria. Konference Szállítmányozás 2021 je významnou událostí odborníků a vrcholných představitelů maďarské železniční, silniční, lodní a letecké přepravy a logistiky. V plánovaném programu konference probíhaly debaty u kulatého stolu, ve kterých se klíčoví představitelé uvedených oborů vyjadřovali k aktuálním výzvám. V tomto roce se kladl velký důraz na rozvoj přístavů a námořní spedice.

K programu konference přispěl i náš kolega Ing. Zoltán Nagy, Ph.D. z OLTIS Hungaria, který přednesl přednášku na téma „Informační systémy pro zvyšování konkurenceschopnosti dopravy“. Přednáška se soustředila především na taková řešení, která v aktuální krizové situaci významně přispívají ke zvyšování efektivity každodenních činností ve firmách působících v železniční dopravě a v kontejnerové logistice.

Na závěr konference proběhla gala večeře, která umožnila neformálních setkání účastníků a poskytla tak skvělou příležitost pro vytváření nových kontaktů.