LinkedIn

Ve dnech 5. – 7. října 2022 proběhne v Praze mezinárodní odborná konference IRFC 2022 (International Railway Forum & Conference), která se uskuteční pod záštitou předsednictví České republiky v Radě EU.

Konference IRFC 2022 je rozdělena do pěti odborných sekcí a nabídne také technickou exkurzi s velmi zajímavým obsahem. Odborné sekce jsou zaměřeny na nejdůležitější oblasti železničního sektoru z pohledu strategického, technického, výzkumně – inovačního a infrastrukturního. V každé odborné sekci bude po prezentacích následovat moderovaná diskuze. Všichni účastníci mohou očekávat velmi bohatý a vysoce odborný program s možností setkat se a diskutovat s významnými představiteli železničního odvětví v ČR a EU.

Konferenci zahájí výkonný ředitel OLTIS Group, pan Miroslav Fukan a následovat budou úvodní vystoupení ministra dopravy České republiky Martina Kupky a Komisařky pro dopravu Adiny Vălean. Promluví také, a symbolickou předsednickou štafetu si převezme od ČR, zástupce Švédska.

K účasti na konferenci IRFC 2022 jsou srdečně zváni všichni odborníci železničního sektoru. Tato akce současně nabízí zajímavou a prestižní možnost prezentace a zviditelnění jednotlivých firem působících v železničním a dopravním byznysu. Mimo jiné např. formou vlastního stánku ve výstavním sále přímo sousedícím se sálem konferenčním.

Neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost k setkání s klíčovými odborníky železničního světa.

Aktuální informace o IRFC 2022 sledujte na www.IRFC.eu