LinkedIn

Dne 21. 6. 2022 se uskutečnil 2. ročník konference „Železniční hraniční přechody“, připravené a zahájené z iniciativy Nadace Pro Železnici. Naše společnost se stala partnerem akce. Obsahem byly zajímavé prezentace, věcné a podstatné diskuse o aktuálních otázkách souvisejících s překračováním hranic ve východní Evropě.
V průběhu konference byla představena situace týkající se problematiky hraničních přechodů v železniční dopravě, zejména v kontextu současné geopolitické situace.
Během panelových diskusí se mimo jiné probíraly otázky související s obchodem se zahraničními partnery z východní části Evropy a Asie, a také rizika, kterým bude odvětví TSL čelit v nadcházejících letech.
Značná pozornost byla věnována hodnocení nových koridorů kombinované dopravy, které obcházejí Rusko. Seznámili jsme se s projektem „Redesign procesu tvorby jízdních řádů“ (TTR) pro optimální řízení kapacity, který hodnotíme jako zajímavý, moderní a inovativní.

Už teď se těšíme na další ročníky této akce!