LinkedIn

Již do čtvrtého ročníku vstoupila letos podzimní konference IRIC (International Rail Infrastructure Conference), která se konala ve dnech 5.-6. listopadu 2012, stejně jako loni v bratislavském NH Gate One Hotelu. Letos se počet účastníků zastavil na čísle 162, zastoupeno však bylo 15 převážně evropských zemí. Odborných prezentací se do dvoudenního programu vešlo celkem 50, od speakerů pocházejících z 12 různých států. Novinkou byla přitom sekce projektů evropského výzkumu a vývoje, v rámci níž představili výsledky své práce zástupci nově založeného sdružení GETA (Green European Transport Association).

Stejně jako vloni bylo jednání konference rozděleno do čtyř sekcí (plus pátá sekce projektů GETA), avšak s odlišným pojetím struktury. Nosným tématem celé konference bylo „Efektivní řízení infrastruktury – klíčová podmínka pro působení železničních dopravců na trhu“, a proto se i odborné příspěvky točily okolo technologií, konceptů a systémů, vedoucích ke snižování nákladů či škod a zvyšování úspornosti provozu na evropské železniční infrastruktuře.

První blok nesl název „Efektivní rozvoj železniční dopravní sítě v evropském kontextu“ a po úvodním proslovu Jána Jurigy ze ŽSR, který nad akcí převzal osobní záštitu, a přednášce Libora Lochmana, výkonného ředitele partnerského sdružení evropských železnic CER, následovaly klíčové prezentace obecného významu, věnované rozvoji dopravních sítí od evropských a celostátních drah až po dráhy nezávislé a regionální. Náplní druhého bloku byly informační systémy – přesněji „Informační technologie jako nástroj pro zvýšení efektivity železničního podniku“ – a kromě informačních nástrojů provozovatele dráhy či dopravce a efektivního řízení provozu regionálních drah se zde opět ve všech pádech skloňovaly mezinárodní normy TAF TSI a TAP TSI. Třetím nosným tématem byla energetika, a to v bloku „Elektrická i fosilní trakční energie – významný zdroj nákladů i úspor pro železniční dopravu“, kde byla představena národní i nadnárodní řešení pro měření a zúčtování spotřeby elektrické trakční energie. Závěrečný čtvrtý blok, „Inteligentní železnice – inovativní řešení pro budoucnost železniční infrastruktury“, prezentoval témata výzkumných projektů a také indikátorů technického stavu jedoucích vozidel, které jsou významným přispěním ke zvýšení efektivity i bezpečnosti provozu.

Kromě evropského sdružení CER byly na konferenci zastoupeny další významné národní i nadnárodní organizace, zejména RNE (RailNetEurope), ERA (Evropská železniční agentura), Eress (evropské sdružení pro zúčtování elektrické energie), nebo ACRI (Asociace českého železničního průmyslu), středoevropští provozovatelé drah SŽDC, ŽSR, ÖBB, DB Netz, GySEV, a řada předních dodavatelů informačních a technických řešení pro kolejovou dopravu.

Účastníci konference oceňovali nejen vysokou úroveň přednášek v odborném programu a bezchybnou práci organizátorů, ale také možnost osobních kontaktů a doprovodný program v tak říkajíc stylovém prostředí bratislavského Muzea dopravy. Akce si během svých čtyř běhů vybudovala skutečně vysoký odborný kredit; protože témata rozvoje železniční infrastruktury jsou stále velmi živá a aktuální, mohou již organizátoři ze skupiny OLTIS Group zahájit přípravy odborných témat pro další, pátý ročník.

Více informací o konferenci naleznete na www.iric.cz.