LinkedIn

Dne 20. ledna 2016 hostil OLTIS Group v Praze partnery výzkumného projektu CAPACITY4RAIL. Jednodenní jednání mělo za cíl projednat úkoly a cíle sub-projektu SP4 o pokročilém monitorování železniční infrastruktury.

Za účasti řešitelů projektu ze 6 evropských zemí se jednání konalo v zasedací místnosti Správy železniční dopravní cesty. Zúčastnili se partneři z těchto organizací: Deutsche Bahn, Trafikverket, ACCIONA Infraestructuras, Infraestruturas de Portugal, CEMOSA, Adevice Solutions, University of Birmingham, Uppsala Universitet, Universidade do Porto a OLTIS Group. Další dva partneři se jednání zúčastnili online prostřednictvím videokonference: ANSALDO STS a Chalmers University of Technology Foundation.

CAPACITY4RAIL je projektem poslední 6. výzvy ze 7. Rámcového programu výzkumu EU. Projekt má rozpočet 20 milionů Eur a 46 partnerů ze 13 zemí Evropy a Turecka, přičemž konsorcium je dobře vyvážené mezi aktivitami železničního sektoru (včetně partnerů jako UIC, UNIFE, SNCF, Trafikverket, DB, Network Rail) a podporou z výzkumných organizací a univerzit. Hlavním cílem projektu je návrh na zvýšení kapacity, dostupnosti a výkonnosti železničního systému prostřednictvím velkých skokových změn.

CAPACITY4RAIL si klade za cíl připravit cestu pro budoucí železniční systém, poskytující koherentní, demonstrované, inovativní a udržitelné řešení pro:

  • Track Design: transverzální přístup k řešení infrastruktury pro konvenční smíšený provoz a velmi vysokou rychlost, integrované monitorování a napájení, sníženou údržbu a nové koncepce vysoce spolehlivých výhybek a křižovatek.
  • Nákladní dopravu: delší vlaky, nižší zatížení, automatická spřáhla, vylepšené brzdění, moderní, automatizované, inteligentní a plně integrovaný systém pro efektivní, spolehlivou a ziskovou nákladní dopravu.
  • Provoz a kapacitu: výpočet dopravní kapacity pro nákladní a osobní dopravu, modely a simulátory pro plánovače: kapacity, dopravní tok, odolnost vůči poruchám, schopnost zotavit se z narušení, počítačové zpracování informací v reálném čase zákazníkům a dopravcům kdykoliv.
  • Pokročilý monitoring: integrace pokročilých technologií pro sledování v procesu designu a stavby, a to pro infrastrukturu snadnější pro monitoring (samomonitorovací) s nízkými náklady a nízkým dopadem na inspekci.

Projekt CAPACITY4RAIL se věnuje systémové analýze a systémovému přístupu k problematice železnice a jejích potřeb s výhledem do roku 2030–2050. Je jedním z významných vstupních parametrů SHIFT2RAIL. Projekt C4R je členěn do 5 sub-projektů (SP).

Sub-projekt SP4 se zabývá pokročilým monitorováním. Cílem SP4 bude vyvinout nové koncepty pro železniční strukturální a provozní monitorování, aby se zlepšila dostupnost trati v kombinaci s automatizovanou údržbou a predikcí strukturálního životního cyklu použitých komponent pro rychlou kontrolu trati a rekonstrukcí po přírodních katastrofách a podporu pro operativní sledování a řízení polohy a sledu vlaků.

 

02_Foto-C4R-jednání-2     02_Foto-C4R-jednání-3

02_Foto-C4R-řídící-středisko