LinkedIn

Společnosti skupiny OLTIS jsou úspěšnými řešiteli evropských výzkumných projektů EUREKA, které jsou vyhlašovány pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Každý řešitel má povinnost zorganizovat v lednu aktuálního roku oponentní řízení a obhájit řešení za minulý rok.

V letošním roce byl v rámci oponentního řízení úspěšně obhájen končící projekt EUREKA E!6725 REAL Bridge, který běžel od roku 2012 – 2015 a jehož řešitelem byla firma JERID. Cílem projektu bylo vyvinout centrální databázový informační systém s potřebnými informacemi a číselníky podporující euroasijskou železniční přepravu zboží jako udržitelný druh dopravy, přívětivý k životnímu prostředí, ve směru východ – západ založenou na mezinárodním režimu přepravy CIM/SMGS.

V rámci závěrečného oponentního řízení oponentní rada vyhodnotila celkové řešení projektu atributem V – Vynikající výsledky!

Aktuálně aplikace obsahuje 83 modulů:

  • Servisní/služební moduly (číselníky, kurzovní lístek,…), Informační moduly (seznamy zboží, stanic, katalogy vozů), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní ceny (základní tarify a PD, Kalkl, Vlta, Optim), Železniční infrastruktura (parametry tratí, proběhy,…), Knihovna předpisů v CZ, EN, DE, PL, FR (Cotif, AVV,…), Tisky dokladů (CIM/CIV, CIM/SMGS,…), Ostatní moduly (Railmap, Sledování, Historie akt.,…)

Webové služby:

  • Informace o poloze železniční stanice, vyhledání nejbližší železniční stanice pro zadanou souřadnici, výpočet nejkratší tratové vzdálenosti pro zadaný seznam stanic, výpočet tratové vzdálenosti pro zadaný seznam souřadnic (proběh), informace o parametrech zadaného traťového úseku

DLL moduly a procedury:

  • Seznam zboží (nhm.dll, etsng.dll), Seznamy železničních stanic (DIUM, TR-4, dopravci), Tarifní vzdálenosti (DIUM, TR-4, dopravci), Základní tarify dopravců (ČD Cargo, ZSSK Cargo, OGT RCA, MAV RCH, PKP Cargo PKP LHS, DB Schenker Rail, TIM CFR Marfa, …), Svazové tarify pro mezinárodní přepravu (BSGT, BSWT, SUR, SUT, DOWT, DPWT, POGT, PSURT, TIET, TEA,…), Doplňující poplatky k základním a svazovým tarifům

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.