LinkedIn

Hlavním cílem projektu je vytvořit platformu B2B, která umožní zautomatizovat a integrovat obchodní procesy realizovány ve vztahu Navrhovatel – Partneři. V rámci projektu bude implementován integrovaný systém B2B.

Inovativnost programu závisí jednak na zintegrování jednotlivých funkcí činností spolupracujících společností do jednoho zesynchronizovaného systému B2B plné výměny a analýzy informací, a dále také na využití inovativních technologií.

Systém B2B bude mít charakter internetového portálu B2B, do kterého budou mít vzdálený přístup společnosti spolupracující s navrhovatelem prostřednictvím internetového prohlížeče.

Cílem projektu je implementace systému B2B pracujícího v třívrstvé architektuře. Projekt se týká rozvoje spolupráce na základě elektronických řešení se 4 partnery (z toho jeden zahraniční) Transpetrol Sp. z o.o., JERID, spol s.r.o., PHU Wimex Tadeusz Wiszowaty, Cargosped Sp. z o.o.