LinkedIn

Pád železné opony a rozpad komunistických režimů ve státech střední a východní Evropy na přelomu 80. a 90. let předznamenal velký boom v oblasti informačních technologií – nebo v té době osobních počítačů, které začaly nahrazovat monstrózní střediskové počítače nebo později minipočítače.

Pro řadu odvážných českých inženýrů a vizionářů představoval souběh těchto okolností jedinečnou výzvu a příležitost pro započetí podnikatelských aktivit na poli ICT. Vznikaly později úspěšné společnosti v oblasti antivirových a zabezpečovacích systémů, různě zaměřených výpočetních aplikací, nebo v oblasti herního průmyslu a mnoho jiných. V neposlední řadě byly založeny společnosti zabývající se vývojem informačních systémů pro dopravu, kde byla v té době penetrace ICT velmi nízká.

Poměrně brzy se názvy jako CHAPS (1993), JERID (1993), CID (1996) nebo OLTIS (1997) dostaly do povědomí díky soukromým podnikatelům se silnou vizí. Úzká a efektivní spolupráce jmenovaných společností byla potržena následným holdingovým uspořádáním do skupiny OLTIS Group. Tato společná značka má za cíl prezentovat na trhu vývojovou sílu, podtrhovat specifické ale široké know-how a přinášet schopnost poskytovat softwarová řešení a související služby i pro ty nejnáročnější technologické procesy.

Za dobu existence různých vývojových týmů OLTIS Group vznikla celá řada úspěšných produktů a projektů. Mezi ty nejznámější určitě patří IDOS – vyhledávač národních i mezinárodních jízdních spojení (oceněn Evropskou Komisí), ARES a PARIS – rezervační a jízdenkové systémy, ERIC – Evropská informační databanka pro železniční nákladní přepravy, COLLI – pro řízení silniční dopravy a distribuce, KONTI – pro řízení intermodálních terminálů a související dopravy, ISOR/CDS – centrální dispečerský systém pro operativní řízení železniční dopravy, EMAN – pro dopravní, technologickou a ekonomickou optimalizaci vlakotvorných plánu v nákladní železniční dopravě, KADR – pro řízení agendy objednávání ad hocových tras při nezávislém přístupu na železniční infrastrukturu, a mnoho, mnoho dalších.

Po dvaceti letech působení na specializovaném ICT trhu pro dopravu a logistiku nejeví naši inženýři známky únavy: změny postihující celý segment dopravy a logistiky, nové otázky a výzvy, zákaznické požadavky, nápady a individuální řešení jejich potřeb i progresivní rozvoj nových technologií vyžadují kreativitu a profesionalitu našich odborníků. Do dalšího působení přejeme vývojovým a rozvojovým týmům OLTIS Group mnoho úspěšných projektů, silné vedení a mnoho pozitivní energie.