LinkedIn

Dne 14. května 2015 se v Praze v Rytířském sále SŽDC za spoluorganizace Dopravní fakulty Univerzity Pardubice uskutečnilo již jedenadvacáté kolokvium ŽelAktuel, tentokrát na téma „Zvyšování kapacity dráhy inteligentními dopravními systémy“. Přední odborníci ze společností jako SŽDC, SIEMENS, AŽD  Praha či OLTIS Group, zástupci dopravců (ČD), Ministerstva dopravy a českých dopravních vysokých škol (Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a Dopravní fakulty ČVUT) zde diskutovali úskalí spojená s dostatečnou kapacitou dráhy pro náročné podmínky železničního provozu, vytvářené díky liberalizaci dopravního trhu, intenzivní taktové osobní dopravě a rovněž rostoucí dálkové dopravě v režimu open access. Konkrétně pak ve svých příspěvcích rozebírali moderní technologická řešení jako evropský zabezpečovací systém ETCS, řízení provozu z centrálních dispečerských pracovišť CDP, automatické stavění jízdních cest ASJC, automatické vedení vlaku AVV a další.

Společnost OLTIS Group se již podruhé stala partnerem kolokvia a David Krásenský, který je konzultantem pro výzkum, vývoj, inovace a mezinárodní spolupráci, přednesl příspěvek na téma „Vize moderního řízení provozu v projektu 7RP Capacity4Rail (C4R)“. Kromě samotného projektu C4R, který je dosud nejrozsáhlejším projektem evropského výzkumu a vývoje s účastí OLTIS Group, představil také předchozí, související projekt OnTime, jehož cílem bylo vyvinout metody a procesy pro maximální využití kapacity a pro snížení celkového zpoždění na evropské železnici. Výsledky tohoto projektu přitom jasně ukazují, že pro zvýšení kapacity dráhy či pro její efektivní využití není nutné vždy vynakládat vysoké investiční náklady (spojené např. s výstavbou nových traťových kolejí, zabezpečovacích zařízení a jiných stavebních opatření), ale často lze velmi významných efektů dosáhnout pomocí výrazně méně nákladných „soft“ prostředků, jako jsou simulační modely, vyspělé algoritmy pro podporu rozhodování, či inovativní procesy pro řízení železničního provozu. Živá diskuse účastníků v průběhu kolokvia byla dokladem vysoké aktuálnosti a odbornosti příspěvků i jejich autorů.

 

20150514_121726_upr     20150514_121753_upr

20150514_131714_upr