LinkedIn

První tři železniční výzkumné a vývojové projekty, které budou financovány z programu Horizon 2020 Evropské unie, byly oficiálně vyhlášeny v Bruselu 7. května 2015. Byly vybrány Evropskou komisí po první výzvě k předložení návrhů na téma „Mobilitou k růstu“, což jsou tzv. vzorové projekty, které jsou určeny k překlenutí mezery mezi předchozím kolem výzkumu 7. Rámcového programu a programem Shift2Rail.

S celkovou hodnotou 52 mil. Eur jsou projekty Roll2Rail, IT2Rail a In2Rail financovány z příspěvku Evropské unie k Shift2Rail ve výši 450 mil. Eur. Uvedené tři projekty budou tzv. „majáky“ přechodu do Shift2Rail v polovině 2016, kdy bude společný podnik plně funkční.

  • Roll2Rail se zaměřuje na rozvoj klíčových technologií a překonání překážek pro inovace ve vývoji vozového parku, což povede k řadě technologických demonstrátorů a přispění k Inovačnímu programu 1 Shift2Rail
  • IT2Rail se bude zabývat využíváním digitálních technologií k vytvoření „bezproblémové cesty“ napříč různými druhy dopravy, včetně informací, plánování cesty a prodeje jízdenek; to se promítne do Inovačního programu 4
  • In2Rail bude zahrnovat výzkum do přizpůsobivé a nákladově efektivní infrastruktury, s ohledem na koleje a konstrukce, inteligentní řízení spotřeby energie a vyspělé systémy řízení dopravy s cílem optimalizovat využití kapacity; to přispěje do Inovačního program 2 a 3

Roll2Rail a IT2Rail budou koordinovány prostřednictvím UNIFE, zatímco Network Rail povede In2Rail. Generální ředitel UNIFE Philippe Citroën uvedl, že zahájení „majákových projektů“ byl „významný mezník“ a „první z mnoha odrazových můstků“ na cestě k dosažení ambiciózních cílů EU v dopravě a konkurenceschopnosti.

Na plenárním zasedání a na samostatných zasedáních pro tři projekty se na spuštění 7. května 2015 v Bruselu sešlo kolem 200 účastníků z celé odvětví železniční dopravy, včetně dopravců, manažerů infrastruktury, dodavatelů a akademické obce. Mezi přední řečníky patřili Keir Fitch, vedoucí oddělení výzkum a inovativních dopravních systémů na generálním ředitelství MOVE, výkonný ředitel Evropské železniční agentury Josef Doppelbauer a prozatímní ředitel společného podniku Shift2Rail Christos Economou.

Společnost OLTIS Group je zapojena v projektu IT2Rail v 7 pracovních balíčcích. Navíc plní roli lídra pracovního balíčku WP4, kde největší a klíčový podíl práce odvede na aplikaci Trip Tracker.