LinkedIn

Společnost OLTIS Group, jeden ze spoluzakladatelů Shift2Rail, bude na jaře příštího roku organizovat v Praze mezinárodní konference ERRIC a IRFC 2015. Obě akce se budou konat souběžně v hotelu Clarion Congress ve dnech 18.-20. března 2015.

RC_2100

 

 

 

 

 

ERRIC (European Railway Research and Innovation Conference) bude široce propagovat Shift2Rail a s tímto tématem by se mělo jednat o oficiální zahájení fungování společného podniku Shift2Rail. Cílem bude především představení JU Shift2Rail, cílů, rámcového plánu a obsahu jednotlivých inovačních programů. Jednotlivé technologické demonstrátory budou představeny zakladateli iniciativy, kteří povedou projekty a výzkumná konsorcia.

IRFC 2015, již v pořadí pátá mezinárodní konference a výstava o železniční nákladní přepravě (International Rail Freight Conference), bude navazovat na předchozí úspěšné ročníky s účastí nejvyšších představitelů mezinárodních organizací, RŽD apod. Minulý ročník (2013) obdržel Výroční cenu ACRI 2013 za akci roku.

Partnery této mimořádné akce bude Evropská komise, JU Shift2Rail, Lotyšské předsednictví Radě EU, české vládní instituce, UNIFE, UIC a OSŽD.

Na programu prvního dne jednání, které bude společné pro obě konference, budou témata:
– výzkum a inovace – motor konkurenceschopnosti
– konkurenceschopnost na železnici
– společný podnik Shift2Rail
– liberalizace trhu železniční dopravy

Druhý den se bude odehrávat v paralelních sekcích. V části IRFC zazní zajímavé příspěvky na aktuální témata železniční nákladní přepravy:
– Euro-asijské přepravy
– Interoperabilita 1435/1520
– rozvoj trhu železniční dopravy
– intermodální logistika

irfc-2013-04-105

irfc-2013-06-5

irfc-2013-04-8irfc-2013-04-75