LinkedIn

Nová vědecká konference pořádaná Žilinskou univerzitou pod názvem „Horizonty železniční dopravy“ vstoupila letos do 2. ročníku, tentokrát s podtitulem „Podpora rozvoje železniční infrastruktury jako nástroj na posílení konkurenceschopnosti železniční dopravy“.

Společnost OLTIS Group poskytla organizátorům jednak sponzoring spojený s prezentací firmy tiskem ve sborníku i reklamním stánkem v předsálí konference, jednak dva odborné příspěvky na témata „TAF TSI: šance pro evropské železnice?“ (David Krásenský, OLTIS Group) a „Realizácia Národného registra dráhových vozidiel“ (Daniel Ciho, OLTIS Slovakia).
Dalšími významně zastoupenými tématy byly Dopravní management, Podmínky podnikání na evropském železničním trhu a Kapacita železniční dopravní cesty (včetně poplatků za ŽDC) a tvorba GVD.
Konference s účastníky z mnoha evropských zemí opět prohloubila naše kontakty s českými a slovenskými dopravními vysokými školami a potvrdila naše pevné místo mezi odborníky určujícími nejnovější směry vývoje železniční dopravy ve Střední Evropě.