LinkedIn

Dne 28. 2. 2012 se v bratislavském Hotelu Gate One konal již 6. ročník odborné konference Logistika 2012, který přinesl moderní pohled na vzájemné propojení logistiky, dopravy a skladování, a nabídl možnost setkání manažerů logistiky, vrcholového managementu dopravních, logistických a spedičních společností, zástupců obchodních podniků a obchodních řetězců.

Odborná část programu se odehrávala především ve dvou rovinách: tu první je možné charakterizovat jako moderní technologie pro skladování (včetně mobilních terminálů, telematických řešení, metody Pick by Voice a podobně), s důrazem na konkrétní případové studie ve společnostech známých jmen jako Volkswagen, Tesco Stores, nebo Drogerie Rossmann, druhou skupinu pak představovaly příspěvky z oboru dopravy a logistiky, především z dopravy kombinované (kontejnerové), která je páteří globální obchodní výměny a zároveň nejperspektivnějším segmentem pro evropské železnice.
Akce se zúčastnili také zástupci OLTIS Group a OLTIS Slovakia, přičemž společnost OLTIS Slovakia se stala oficiálním partnerem akce s odbornou přednáškou na téma „Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT„.

Účast našich zástupců přinesla nejen nové poznatky, názory a přehled o aktuálním vývoji na trhu logistiky a informačních technologií, ale především řadu nových kontaktů pro budoucí obchodní i odbornou spolupráci. Velmi cenné byly také konkrétní postřehy z praxe a případové studie jak z logistiky a skladování, tak i z kombinované dopravy.