LinkedIn

Dne 30. ledna 2012 byl JERID Polska přijat jako 117. člen do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei (Polská komora producentů železničních zařízení a služeb).

Slavnostní předání členské pamětní desky proběhlo na IX. Konferenci „Telekomunikacja i informatyka na Kolei“ 20. února 2012 v Szczyrku. Desku přijal Tomáš Kroča z rukou ředitele Komory, Adama Musiała.

Komora vznikla roku 1999 a sídlí v Bydgoszczy. Základním cílem Komory je zastupovat a chránit zájmy jejích členů, stejně jako inspirovat a podporovat rozvoj železniční dopravy v Polsku.

Členství v Komoře znamená mimo jiné:

1. Využití zvýhodněných podmínek  nabízených členům Komory jinými jejími partnery 2. Možnost účastnit se výstav na společných stáncích během předních evropských železničních veletrhů 3. Využití analýz trhu, konzultací a poradenství pro firmy 4. Možnost výměny informací mezi členy 5. Možnost podílet se na projektech organizovaných Komorou; konferencích, školeních, výstavách