LinkedIn

Dne 1. prosince 2009 se konala ve Varšavě III. konference „Otevřený železniční trh v Polsku – Nové technologie jako šance na rozvoj železnice“, pořádaná Svazem zaměstnanců společnosti Forum Kolejové Dopravy, Sdružení Inženýrů a Techniků Komunikace RP společně s redakcí časopisu Doprava a Komunikace.

Na konferenci vystoupila s přednáškou naše kolegyně ze společnosti JERID Polska, Sonia Piechowiak, která představila účastníkům konference informační systém NEWSPED.

Konferenci doprovázelo slavnostní předávání cen v rámci III. ročníku soutěže „Lídr Kolejové Dopravy“ a „Osobnost otevřeného železničního trhu“.

Mezi zúčastněnými byli zástupci vlády, parlamentu, samospráv a firem spojených s železnicí, vědeckým prostředím a médii.