LinkedIn

V prosinci 2009 se skupina OLTIS Group stala členem mezinárodní organizace OPTA (Open Telematics Alliance, viz www.opentelematics.info), která sdružuje různé organizace spojené s oborem železniční dopravy (dopravce, dodavatele informačních technologií, telekomunikační operátory, univerzity a další) a jejímž cílem je vyvíjet standardizovaná rozhraní pro telematické aplikace.

Toto členství je pro naše partnery významným signálem velikosti a významu skupiny, a také vyjádřením schopností účastnit se řešení projektů a prací přesahujících hranice jednoho státu.