LinkedIn

Letošní ročník veletrhu pracovních příležitostí KONTAKT 2022 v Pardubicích proběhl po dvouleté pauze v prezenční formě ve středu 9. března 2022 od 9:00 do 15:00 hodin. KONTAKT 2022 pořádá každoročně pro své studenty a absolventy Univerzita Pardubice. V rámci veletrhu se mohou studenti a absolventi univerzity potkat se zástupci firem z celé ČR a pobavit se s nimi o možnostech spolupráce.

Také my jsme se na našem stánku v přízemí Auly setkali osobně s řadou studentů a absolventů Univerzity Pardubice a informovali je o pracovních možnostech u nás. Přišla nás pozdravit také milá návštěva, paní profesorka Tatiana Molková z Dopravní fakulty Jana Pernera, se kterou dlouhodobě spolupracujeme na přípravě společných projektů.

Děkujeme všem, kteří za námi zavítali a věříme, že v navázaných kontaktech budeme úspěšně pokračovat.