LinkedIn

Významnou událostí letošního podzimu se stala konference IRIC (International Rail Infrastructure Conference), konaná ve dnech 14.-16. listopadu 2011 v Bratislavě. Akce navázala na loňský seminář pod původním názvem „RainWorm 2010„, který získal ocenění „Akce roku“ v rámci Výroční ceny ACRI 2010 (Asociace českého železničního průmyslu).

Zájem o konferenci IRIC převýšil očekávání organizátorů ze společností OLTIS Group a OLTIS Slovakia, když nabitý třídenní program přilákal celkem 165 účastníků z 9 evropských zemí a se 47 tématy v něm vystoupilo 42 řečníků ze 6 zemí.

Jednání konference bylo rozděleno do tří sekcí a celkem pěti programových bloků. V prvním zazněly obecné myšlenky s aktuálními výzvami pro evropskou železniční dopravu a představily se mezinárodní a partnerské organizace. Druhý blok nesl označení „Interoperabilita“ a jeho nosnými tématy byly mezinárodní normy TAF TSI a TAP TSI, jednotná Prohlášení o dráze a informační podpora mezinárodní dopravy. Třetí blok uváděl především témata diagnostických zařízení pro železniční dopravní cestu a kalkulace poplatků za použití dopravní cesty. Sekce „Informatika“ směřovala do čtvrtého bloku a byla věnována grafickým i datovým informačním systémům pro železniční infrastrukturu a dále podnikovým řešením pro velké organizace, tedy systémům jako CRM, Asset Management či systémová integrace. Nosným tématem pátého, závěrečného bloku byla energetika, tedy měření, sledování a optimalizace spotřeby elektrické trakční energie i trakční nafty na hnacích vozidlech, které mají pro železničního dopravce vysoké ekonomické přínosy.

Garanty konference byly RailNetEurope (Evropská asociace manažerů infrastruktury, Vídeň), UNIFE (Asociace evropského železničního průmyslu, Brusel), OSJD (Organizace pro spolupráci železnic, Varšava), ŽSR (Železnice Slovenské republiky, Bratislava), SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, Praha) a ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu, Praha).

Mezi účastníky konference byli středoevropští provozovatelé drah i dopravci (SŽDC, ŽSR, PKP, ÖBB, GySEV, DB; ČD, ČD Cargo, ZSSK, ZSSK Cargo a další), mezinárodní organizace (UNIFE, ERA, RNE) a významní národní i nadnárodní dodavatelé informačních technologií jako Microsoft, IBM, Bentley, AutoCont, KVADOS, T-Systems, GX Corpfin nebo Logica, a dodavatelé specializovaných řešení pro oblast sdělovací a zabezpečovací techniky DCom, UniControls a STARMON.

Živé diskuse k aktuálním tématům probíhaly i o přestávkách a během doprovodného programu. Ten byl tvořen první den slavnostním gala večerem v místě konání konference a druhý den Slovenským večerem v obci Limbach spojeným s tradičními slovenskými pokrmy, poslechem lidové hudby a ochutnávkou vín.

Přestože třetí ročník konference skončil teprve před pár dny, organizátoři již zahajují přípravu dalšího, čtvrtého ročníku, který by se měl uskutečnit v roce 2012 opět na podzim v některé ze středoevropských metropolí.

Více informací o konferenci IRIC naleznete na http://www.iric.cz