LinkedIn

Již pošesté se 2.-3. listopadu 2011 v historických prostorách pražského Břevnovského kláštera uskutečnila konference SpeedChain, věnovaná aktuálním otázkám moderní logistiky, jejím klíčovým aspektům, společenskému významu a perspektivám jejího dalšího vývoje. Jedním z partnerů konference byla i společnost OLTIS Group, která se mimo jiné prezentovala i na doprovodné výstavě.
SpeedChain letos přivítal 289 účastníků z celkem 10 zemí světa a zajímavá témata prezentovalo ve třech paralelních sekcích (A: Kombinovaná přeprava, B: Technologie pro úspěšné podnikání  a C: Profesní logistika) 21 přednášejících. V rámci sekce Profesní logistika vystoupil i Rostislav Vašek z CID International společně s Jaromírem Cabalkou z ČD DUSS Terminál s přednáškou „Kontejnerový terminál jako součást logistického centra a jeho systémová podpora“.
Společenským vyvrcholením prvního dne konference byl galavečer V.I.P. Logistic Rendezvous a druhý den proběhla již tradiční logistická exkurze, tentokrát do areálu společnosti Hügli s.r.o. v Zásmukách u Kolína.
Konference pro nás představovala skvělou možnost prezentovat se potenciálním klientům z oblasti logistiky, jakož i příležitostí pro navázání nových a utužení stávajících kontaktů.